De verhuurmarkt is aan het veranderen – hoe blijft u up-to-date?

Zoals bij veel branches het geval is, ondergaat de materiaalverhuurbranche een grote transformatie, die vooral impact heeft op het competitieve aspect van de branche. De woning- en commerciële bouw is weer hersteld na het laatste economische dieptepunt, ongeveer vijf jaar geleden. Dit vertaalt zich naar een grootschalige behoefte aan materiaalverhuur.

Het nettoresultaat van deze veranderingen is een verhoogde concurrentie op zowel prijs als service, terwijl er nieuwe zakelijke mogelijkheden worden gecreëerd voor diegenen die daarvan kunnen profiteren. De leiders in deze veranderende omgeving zijn de organisaties die de laagste operationele kosten hebben, die consistent zorgen voor de beste klantenservice en zich het meest aanpassen aan de veranderende wensen en eisen van hun klanten. Profiteren van technologie is de hoeksteen van het succes van deze marktleiders. Hierin niet slagen betekent een automatische achterstand voor de andere bedrijven.

Deze veranderingen komen zowel van de materiaalverhuurbranche als van de klanten. Aan de branchekant vindt consolidering plaats. Grote verhuurbedrijven kopen kleinere, ondergefinancierde bedrijven op of breiden zichzelf uit, zowel geografisch als door productaanbiedingen. Lokale materiaaleigenaars beginnen verliezen te draaien, doordat ze een kleine speler zijn op de markt. Grote bedrijven hebben het voordeel van operationeel overwicht in de economie, ze hebben de mogelijkheid om meer inkomsten te genereren per verhuurbare unit, en ze kunnen grotere klantenorganisaties bedienen, waardoor ze het aantal verkooprelaties kunnen managen of limiteren. Onderliggende materiaalverhuuroperaties zijn de financiële bronnen die operaties ondersteunen. Beter ondersteunde operaties hebben toegang tot nieuwere materialen, geavanceerde operationele- en managementtechnologieën, meer overwicht op de markt, een grotere invloed etc., wat uiteindelijk allemaal leidt tot grotere inkomsten, terwijl de kosten worden verminderd.

Dit beperkt de hoop niet voor de rest van de bedrijven op de markt, omdat klanten die binnenkomen op de markt – of zoals gebruikelijk bleek in het recente verleden, opnieuw binnenkomen – de mogelijkheid hebben om financiële flexibiliteit te behouden door middel van huren. Het vraagt lagere opstartkosten, minder opslag- of onderhoudskosten en biedt toegang tot de nieuwste technologieën. Daar komt nog bij dat veel verhuurders blij zijn met hun gehuurde bezittingen, en ervoor kiezen om het materiaal te kopen na een aantal jaren huren. Dit ‘rent-to-own’-model wordt steeds gebruikelijker en stelt cliënten in staat om hun materiaal te testen en de beslissingsperiode te vergroten, wanneer er wordt overgegaan op het aanschaffen van het materiaal.

Aan de kant van de klant kan materiaalhuur gezien worden als een slimme financiële strategie om kapitaal- en onderhoudskosten te verminderen. Volgens HIS Global Insight nemen de inkomsten door materiaalverhuur toe. Er wordt verwacht dat deze inkomsten met bijna 10% toenemen, tot ongeveer 40 miljard dollar in 2015. Dit zal het hoogste zijn sinds 2007! Tegelijkertijd wordt gezegd dat investeringen in nieuw materiaal 30% van de brancheinkomsten zal overschrijden tot 2018. Klanten verhogen de vraag en creëren een situatie waarop bedrijven voorbereid moeten zijn, zodat ze adequaat kunnen reageren.

De behoefte om technologie te gebruiken op manieren die nieuw zijn voor de verhuurbranche ligt ten grondslag aan deze veranderingen. Het managen van materiaal en klanten over uitgebreide geografische gebieden en servicelocaties vragen om operationele en management softwareoplossingen die tegemoet komen aan deze behoefte. Real-time informatie en management worden cruciaal om aan het toenemende gebruik van materiaalverhuur te voldoen. Het managen van een grotere materiaalvoorraad creëert ingewikkeldere vereisten, onderhoud en dienstverlening. Een ERP-systeem voor materiaalverhuur is ontwikkeld om de toenemende vraag te managen in een geïntegreerde softwareoplossing. De gehele business operation, materiaalvoorraadmanagement, klantenovereenkomsten en contracten, planningen en workflow zijn naadloos opgenomen in één systeem, met real-time management en reporting.

Effectief gebruik van ERP-systemen heeft een positieve impact op veel aspecten van een bedrijf: één van de hoofdelementen is klantenservice. Up-to-date en accurate informatie over de beschikbaarheid en de status van materiaal helpen om doeltreffend te voldoen aan de verwachtingen van uw klanten. Effectieve planning en voorraadmanagement zorgen ervoor dat er meer materiaal beschikbaar is voor de klanten die het nodig hebben.

Het implementeren van een ERP-systeem is een aanzienlijke onderneming, en het verkrijgen van de operationele voordelen zoals die hierboven genoemd zijn, betekent het aannemen van nieuwe benaderingen tot de bedrijfsvoering en workflows. Organisaties die succes boeken omdat ze profiteren van hun ERP-functionaliteit, zullen een competitief voordeel hebben die hun winstgevendheid verhoogd – zowel door kostenbesparingen door betere materialen als door het genereren van inkomsten door een hogere bezettingsgraad van hun materiaal. Neem contact op met HSO voor meer informatie, via 0318 400 509 of ons contactformulier.  


Terug naar overzicht

Contact

Meer informatie over HSO.

Neem contact op