Goede informatie belangrijk voor effectief werkkapitaalbeheer

Een goed beheer van het werkkapitaal is voor bedrijven van essentieel belang voor de financiële slagkracht. Daarvoor is echter wel inzichtelijke en overzichtelijke informatie nodig. In een recente publicatie legt het economische bureau van ING uit welke informatie nodig is en hoe de financiële stromen daarmee gestuurd kunnen worden.

Volgens ING staat of valt het financiële functioneren van een bedrijf met de beschikbare informatie die als input voor de beslissingen dient. Tegelijkertijd wordt volgens deze bank het strategische belang van werkkapitaalbeheer steeds groter. Daarom staat in de laatste editie van de reeks ING-publicaties over trends in werkkapitaal de sturingsinformatie centraal. De publicatie over dit onderwerp heeft als titel ‘Informatie als sleutel tot effectief werkkapitaalbeheer'.

Strategische beslissingen

In het document wordt in drie stappen besproken hoe bedrijven relevante informatie kunnen verwerven om hun werkkapitaal mee te sturen. In het eerste gedeelte wordt ingegaan op de kernprocessen van een bedrijf, zoals inkoop/crediteuren, voorraadbeheer en verkoop/debiteuren. Het beschikbare werkkapitaal is voor een groot gedeelte afhankelijk van deze processen. Belangrijk daarbij is onderscheid maken tussen informatie op individueel niveau, per order, klant of leverancier, en informatie op portefeuilleniveau.

Strategische beslissingen

In het tweede deel van de publicatie wordt besproken welke gegevens nodig zijn voor het managen van het werkkapitaal. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de informatie die nodig is voor operationele beslissingen en de informatie nodig voor strategische beslissingen. Operationele informatie is van belang voor een goed beheer van het werkkapitaal op uitvoerend niveau, terwijl strategische informatie vooral gericht is op sturing van het werkkapitaal door het management. Daarbij wordt vooral op portefeuilleniveau gekeken naar de ontwikkeling, afwijking (negatieve uitschieters) en de spreiding.

Dashboard

Tot slot wordt in het laatste gedeelte van het document uitgelegd hoe met deze informatie het werkkapitaal effectief gestuurd kan worden. De belangrijkste indicatoren van het werkkapitaal worden daartoe opgenomen in een dashboard, waarmee het management een duidelijk overzicht krijgt van het presteren van het bedrijf. Indien nodig kan met behulp van de informatie worden bijgestuurd.

Deze ING-publicatie kan hier worden gedownload.


Terug naar overzicht

Contact

Meer informatie over HSO.

Neem contact op