Hanzehogeschool Groningen gunt HSO Europese aanbesteding

De Hanzehogeschool Groningen, University of Applied Sciences, heeft een Europese aanbesteding uitgeschreven ten behoeve van haar HR-, financiële- en salarisverwerkingssysteem. Hoofdreden is de noodzaak tot doorontwikkeling van het huidige financiële- en HR-systeem, op basis van Microsoft Dynamics AX.

Beide systemen moeten aansluiten op een nieuw te selecteren salarissysteem. HG besloot het geheel innovatief aan te besteden op basis van de Best Value Procurement-methodiek, hetgeen er toe heeft geleid dat HSO begin juni de opdracht kreeg.

Willem Hermsen, projectmanager Hanzehogeschool Groningen: “Met de aanbesteding wil de de hogeschool een kwalitatief goed HR-, financieel- en salarisverwerkingsproces neerzetten, ondersteund door een geïntegreerd standaardsysteem. Hiermee wordt zowel de continuïteit als de noodzakelijke aanpasbaarheid van onze processen gewaarborgd. Daarbij moet ook de kwaliteit van de processen voor onze interne en externe afnemers verbeteren”.

Selectie op basis van deskundigheid

Op basis van Best Value Procurement, een aanbestedingsmethodiek die vooral selecteert op de kwaliteit van de leverancier, kwam HSO in de selectieronde als beste leverancier naar voren. Vervolgens is in de daarop volgende pre-award fase de opdracht definitief aan HSO gegund. Astrid Smits, Accountmanager voor het Hoger Onderwijs bij HSO: “Onze referenties in het Hoger Onderwijs, in combinatie met onze kennis van deze sector, zijn doorslaggevende factoren geweest voor het verkrijgen van de opdracht”.

Hermsen: “Het plan van aanpak en de Key Performance Indicators (KPI’s) die tijdens de pre-award fase door HSO zijn opgesteld bieden ons tijdens het implementatietraject de juiste stuurmiddelen om de doelen van de Hanzehogeschool Groningen te halen. Het op voorhand bepalen van de exacte doelen van het project en het sturen op het beheersen van de risico’s voorkomt dat er gaandeweg het project te veel discussie ontstaat. Doordat de KPI’s helder zijn en iedereen weet wat er van het project wordt verwacht is er meer focus en kan de implementatietijd verkort worden.”

Voor de HR- en financiële processen wordt Microsoft Dynamics AX geïmplementeerd, in combinatie met een add-on van Fourvision. Voor het salarissysteem wordt Raet Gemal ingezet. Tevens zal HSO haar brancheoplossing voor het Hoger Onderwijs implementeren. Hiermee biedt zij de Hanzehogeschool Groningen aanvullende, speciaal voor het Hoger Onderwijs ontwikkelde functionaliteit, bovenop de standaard functionaliteit van Microsoft Dynamics AX.

Inmiddels zijn de contracten getekend en is de implementatie gestart. Het doel is om begin 2013 de salarisverwerking via Raet Gemal te laten verlopen.

Over de Hanzehogeschool Groningen

De HG is de oudste multisectorale hogeschool van Nederland, bestaande uit 18 schools, vier stafbureaus en een facilitair bedrijf. De hogeschool ontwikkelt zich met ca 45 lectoraten tot een kennisinstelling voor onderwijs en praktijkgericht onderzoek. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en non-profit instellingen. De HG telt meer dan 25.000 studenten, 2.700 personeelsleden en heeft vestigingen in Groningen, Assen, Leeuwarden en Amsterdam. Jaarlijks maken zo'n 1.500 cursisten uit het bedrijfsleven gebruik van het contractonderwijs bij HanzeConnect, de zakelijke dienstverlener van de hogeschool.

Kijk voor meer informatie op www.hanze.nl.


Terug naar overzicht

Contact

Meer informatie over HSO.

Neem contact op