Het tij keert langzaam voor de machine-industrie

Langzaam keert het tij voor de machine-industrie. Hoewel de investeringsbereidheid nog niet op peil is, verbetert de stemming vooral op de buitenlandse markten. Met name de Aziatische markt is de komende jaren kansrijk.

Nederlandse bedrijven kunnen hier direct of indirect van profiteren. Na de dramatische val van de omzet in 2009 (-15,6%) stijgt de omzet in 2010 naar verwachting met bijna 9%. Voor 2011 voorzien we een afvlakking van de groei naar circa 4%.

Bepalend voor de omzetontwikkeling van het individuele bedrijf is echter de situatie in de eindmarkten die afnemers bedienen. Zo is de foodsector als eindmarkt op dit moment beter ‘gestemd’ dan de markt voor kapitaalgoederen ten behoeve van de bouw.

Klantspecifieke oplossingen én hogere productiviteit

De machine-industrie moet innovatief zijn om de concurrentiekracht te behouden. Flexibiliteit en productiviteit zijn sleutelfactoren. Ondernemers die snel klantspecifieke totaaloplossingen kunnen bieden hebben een streepje voor. Samenwerken in ketens of netwerken vergroot de mogelijkheden.

Een hoge productiviteit is van belang om de concurrentie, zeker uit lagelonenlanden, het hoofd te bieden. Door de productie van standaardonderdelen uit te besteden, kan de aandacht gericht worden op de ontwikkeling van hoogwaardige producten.


Terug naar overzicht

Contact

Meer informatie over HSO.

Neem contact op