Microsoft Dynamics AX stroomlijnt bedrijfsprocessen in drie fabrieken van Calduran

Harderwijk - Kalkzandsteenproducent Calduran is eind 2003 ontstaan door samenvoeging van drie fabrieken. Tot een jaar geleden werkten de fabrieken betrekkelijk autonoom en beschikten zij afzonderlijk over een eigen automatiseringssysteem. Na de implementatie van Microsoft Dynamics AX (voorheen Axapta) worden de fabrieken als één organisatie aangestuurd en is een grote verbetering van efficiency bereikt.

De voormalige fabriek van Roelfsema in Hoogersmilde, het vroegere Anker in Kloosterhaar en Kalkzandsteen fabriek Harderwijk mochten dan in naam de laatste jaren deel uitmaken van dezelfde producent, voor de aansturing van de productie gebruikten de fabrieken nog steeds hun eigen systemen. Met behulp van interfaces waren de systemen weliswaar aan elkaar gekoppeld maar van geïntegreerde ERP-toepassingen was helemaal geen sprake. “Ons doel was om Calduran als één organisatie aan te sturen en een flinke verbeteringsslag wat betreft efficiency te slaan,” vertelt Martin Peerdeman, financieel directeur van Calduran en verantwoordelijk voor het ICT-beleid in de onderneming.

Ik denk dat we met de keuze voor dit pakket daar prima in zijn geslaagd. We zijn van in totaal achttien verschillende systemen in onze drie fabrieken terug gegaan naar drie systemen. Naast voordelen als meer efficiency en besparing van arbeid hebben we ook de faalkosten aanmerkelijk teruggedrongen. Ik verwacht dat we met dit pakket de Costs of Ownership met een derde hebben weten terug te dringen. Niet onbelangrijk: de flexibiliteit van ons productiesysteem is enorm toegenomen. We zijn nu in staat om op het allerlaatste moment te bepalen in welke fabriek voor een specifieke order geproduceerd moet worden.”

Twee productgroepen

Twee derde van alle woningen in Nederland wordt gebouwd met kalkzandsteen. In Nederland is Calduran marktleider in kalkzandsteen producten. De fabricage is grofweg te verdelen in twee productgroepen: blokken en elementen. De blokken worden via de bouwmaterialenhandel afgezet en geleverd vanuit een buffer voor plusminus vijf weken. De elementen liggen daarentegen slechts voor een deel op voorraad. De productie van elementen vindt geheel plaats op projectbasis waarbij met het eigen tekenprogramma Wandplan de grootte en het aantal passtukken wordt berekend. Deze passtukken worden uit de standaardelementen gezaagd. Deze op maat gezaagde passtukken worden met de overige elementen per project op voorraad gezet en op afroep aan de aannemer afgeleverd. Verantwoordelijk voor de implementatie van Microsoft Dynamics AX is de Utrechtse Microsoft Business Solutions partner HSO. “Het tekenprogramma Wandplan van Calduran hebben we als een Siamese tweeling vervlochten met Microsoft Dynamics AX,” aldus Astrid Banen van HSO. “Wandplan draait wel op een eigen server en is dus nog fysiek gescheiden van Microsoft Dynamics AX. Maar het is wel mogelijk geworden om vanuit AX naar bepaalde toepassingen van Wandplan te gaan. Het derde programma dat nog herinnert aan de oude situatie is Intrac-CRM voor onder meer mailings en relatiebeheer.”

Standaardiseren

Het integreren van drie betrekkelijk autonoom opererende fabrieken tot één samenhangend en samenwerkend geautomatiseerd productieproces is een ingrijpende operatie gebleken. Voordat Calduran een keuze maakte voor een bepaald ERP-pakket, werden productie- en bedrijfsprocessen zoveel mogelijk gestandaardiseerd. De processen zijn ontdaan van alle franje om tot de gewenste harmonisatie te komen. Vervolgens zijn de bedrijfsmodellen tot in detail bekeken waarna in de ICT-markt gezocht is naar pakketten die op dit productieproces toepasbaar waren. Peerdeman: “En dan blijken er feitelijk maar drie pakketten te zijn die in aanmerking komen. Alle anderen zijn vaak te klein of specifiek ontwikkeld voor een nichemarkt. Het is van belang dat gekozen wordt uit voor pakket dat ontwikkeld is voor een productie georiënteerde onderneming. En dat maakt de keuze heel beperkt. Vervolgens hebben we afgewogen welke functionaliteiten de verschillende bedrijfsprocessen afdekken. Voor ons was het belangrijk dat de functionaliteiten standaard deel uitmaakten van het pakket. Het is de kunst om bij de implementatie zo lang mogelijk in de buurt te blijven van die standaard en als het echt niet meer anders kan pas te gaan knutselen naar een maatwerkoplossing.” Voor Peerdeman was het helder dat een keuze gemaakt moest worden uit Microsoft Dynamics Nav (voorheen Navision), SAP of Microsoft Dynamics AX.

Navision is volgens de financieel directeur van Calduran “leuk maar een echte ruggengraat voor een productiebedrijf ontbreekt. Alle modules zitten erin. Het probleem is dat de onderlinge samenhang soms moeilijk te vinden is”. SAP vond Peerdeman te complex. Hij heeft eerder implementaties met dit pakket gedaan en te vaak zijn bepaalde functionaliteiten alleen via ingewikkelde omwegen bereikbaar. “Je moet precies weten waar je naar toe wilt want als je eenmaal gaat sleutelen is er geen weg meer terug. Bovendien is het maar de vraag of al die functionaliteiten in het pakket ook werkelijk nodig zijn.” Uiteindelijk viel de keuze op Microsoft Dynamics AX. Volgens Peerdeman een slanker programma dan de twee andere wat het implementatieproces vereenvoudigde. “De basisprocessen zijn helder, het is betrekkelijk makkelijk een workaround te creëren of een module toe te voegen. Waar bij de andere pakketten meestal meerdere stappen nodig zijn bij de inrichting kan dat bij Microsoft Dynamics AX in één stap.”

Te licht bevonden

De keuze van het pakket is één aspect, de keuze voor de partij die de implementatie moet begeleiden is ook niet gemakkelijk. In de ICT-jungle werden vele aanbieders te licht bevonden of bleken ze achteraf de aanbiedingen toch niet waar te kunnen maken. Van de twee aanbieders die overbleven viel uiteindelijke de keuze op HSO. De wijze waarop HSO de hoofdprocessen van de implementatie schematisch in beeld had gebracht maakte de nodige indruk. “Wat ook in ons voordeel werkte was de module Engineer to Order die HSO heeft ontwikkeld,” aldus Banen. “Het pakket dat de logistiek van de zendingen in de ERP-toepassingen integreert, bleek voor tachtig procent tegemoet te komen aan de specifieke eisen van Calduran.” De investering in de pakketten en de implementatie ervan is voor Calduran nauwelijks een breekpunt geweest. Peerdeman: “Die laatste twee of drie ton zijn eigenlijk niet meer relevant. Wat telt is de zekerheid van de oplossingen waar je in het beslissingsproces naar toewerkt. Met de keuze voor een Microsoft platform, een slank pakket van standaardoplossingen en een implementatiepartner dat voldoende body heeft voor zo’n klus, hebben we die zekerheid weten te bereiken.”


Terug naar overzicht

Contact

Meer informatie over HSO.

Neem contact op