Priva: “In HSO hebben wij een partner gevonden die met ons meedenkt en niet slechts Dynamics levert.”

Priva is een innovatief bedrijf dat duurzame klimaatoplossingen levert voor de tuinbouw en gebouwenmarkt. Het bedrijf maakt al jaren gebruik van softwarepakket Microsoft Dynamics AX van ICT-partner HSO. De hoeveelheid maatwerk maakte het lastig om optimaal te profiteren van nieuwe innovaties. Daarom was het begin 2010 tijd voor een rigoreuze ommezwaai. Alle bedrijfsactiviteiten moesten worden ondergebracht in een standaard ERP-systeem, met een minimum aan maatwerk

OVER PRIVA

Priva is een internationaal bedrijf met vestigingen over de hele wereld. Het bedrijf heeft een duidelijke missie: het creëren van de meest ideale omstandigheden waaronder mens, dier en gewas zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Hierbij werken zo’n 400 medewerkers aan de ontwikkeling en distributie van duurzame oplossingen, die ieder hun bijdrage leveren aan een optimale klimaatvoorziening.

Van procescomputers, CO2-sensoren en meststoffendosering tot meet en regelsoftware en werkplekautomatisering. Met haar oplossingen richt Priva zich specifiek op eindgebruikers in de agrarische sector (land- en tuinbouw) en de gebouwenmarkt. Zo regelt Priva het klimaat van bijvoorbeeld de Rabobank en McDonalds.

Priva klimaatinstallatie voor de tuinbouw

ALLE PRIMAIRE PROCESSEN

Ben Vroom, ICT-manager bij Priva: “Voorheen werkten met we met met een grote brei van softwarepakketten, nu gebruiken we een standaardsysteem dat nagenoeg al onze primaire bedrijfsprocessen ondersteunt. Van financiële administratie, inkoop en verkoop, tot logistiek, sales en service. We gebruiken vrijwel alle modules van Microsoft Dynamics AX. 

GEDEGEN VOORBEREIDING

“Als je maatwerk wilt voorkomen is het zaak dat je dit voordat je gaan implementeren heel helder neerzet. Daarom hebben we samen met HSO in het voortraject heel duidelijk de ‘geen maatwerk tenzij’ filosofie gehanteerd. Je hebt dan wel af en toe intern flinke discussies maar wij zien standaard software als de enige duurzame oplossing” aldus Vroom. 

MINDER VERSTORINGEN

Met Microsoft Dynamics AX verlopen veel interne processen een stuk efficiënter. Vroom licht dit toe met een voorbeeld: “Wij verlenen service aan klanten op basis van contracten. Binnen onze contractenmodule zat voorheen veel maatwerk. Dit zorgde dikwijls voor foutmeldingen en verstoringen in het interne proces. Doordat we nu een standaard module in Microsoft Dynamics AX gebruiken voor ons contractmanagement, is het aantal foutmeldingen flink omlaag gegaan!”

BRANCHESPECFIEKE FUNCTIONALITEIT

Sinds de upgrade beschikt Priva ook over nieuwe mogelijkheden. Zo maakt het bedrijf voor de ondersteuning van haar meer specifieke processen, waaronder projectmanagement en Microsoft Dynamics CRM, onderdeel van het HSO Business Platform, de aanvullende branchespecifieke software van HSO.

Vroom: “Het HSO Business Plaform biedt uitgebreide ondersteuning op het gebied van projectmanagement. De software legt relaties tussen onze verschillende processen waardoor we nu meer grip op onze projecten gekregen hebben. We hebben nu zicht op het complete verloop van een project en de gebruikte middelen, waaronder mensen, uren en materiaal. Door een project vanaf de offertefase al te volgen, kunnen we achteraf beter bepalen of het een winstgevend project is geweest.

Een ander voordeel van het kunnen volgen van je projecten is dat je daar waar nodig pro-actief kunt bijsturen.” Een andere module waar Priva sinds de upgrade van profiteert is de CRM-module. Alle relevante klantgegevens worden in een Microsoft Dynamics CRM-systeem bijgehouden. Hierdoor heeft Priva beter zicht op haar klanten gekregen en kan zij ze gerichter benaderen. Zo wordt het systeem o.a. gebruikt voor gerichte marketingcampagnes richting klanten en de opvolging daarvan.

STERK PARTNERSHIP

Toen Priva in 2004 in een besluittraject voor een nieuw ERP-systeem zat, kwam HSO voor het eerst in beeld. Sindsdien is er sprake van een goed partnership tussen de twee bedrijven. Vroom: “Bij IT-projecten verloopt niet altijd alles van een leien dakje. Daarom hebben we destijd ook sterk gekeken naar de culturele fit.

In HSO hebben wij een partner gevonden die met ons meedenkt en niet slechts een pakket levert. Met name de no-nonsense cultuur van HSO past goed bij die van ons. Soms valt er wel eens een hard woord als het even wat minder gaat, maar dan kunnen we altijd terugvallen op dat sterke partnership. 

INTERNATIONALE GROEI

Het innovatieve karakter van Priva zorgt ervoor dat het bedrijf altijd in ontwikkeling is. Ook op het gebied van ICT. Een ICT-roadmap voor de komende 3-5 jaar moet inzicht geven in de behoeften van de directie en de medewerkers. Een belangrijk aspect hierbij is verdere internationale groei.

Microsoft Dynamics AX draait nu al in onze vestigingen in België, Engeland en Duitsland en met dit platform hebben we de schaalbaarheid om andere landen relatief eenvoudig aan te laten haken. Ook willen we op korte termijn meer gaan doen met Microsoft SharePoint om de interne samenwerking te optimaliseren.“

Lees hier de referentie samen met Microsoft.


Terug naar overzicht

Contact

Meer informatie over HSO.

Neem contact op