Een CRM business case maken

Voordat u investeert in een CRM-oplossing, moet u weten wat de directe en indirecte voordelen zijn voor uw organisatie. Wat zijn de kosten? En de Return on Investment? Om hierop antwoord te krijgen en uiteindelijk een weloverwogen keuze te kunnen maken voor een CRM-oplossing, kunt u een business case uitwerken.

Dit is vooral van belang om de directie te laten zien hoe de software kan bijdragen aan de bedrijfsvisie en het behalen van bedrijfsdoelen en wat de investeringen kunnen opleveren. Nucleus Research is een organisatie die onder andere onderzoek doet naar ROI door verschillende informatietechnologieën te bestuderen. Ze hebben een infographic ontwikkeld met tips voor de uitwerking van een financiële business case

Tips voor uw business case

Nucleus Research heeft in 2013 ook een vergelijking gemaakt met daarin alle cijfers die u nodig hebt om een financiële business case voor een CRM-oplossing uit te werken. Met de belangrijke gegevens uit dit rapport kunt u bepalen of een CRM-oplossing u de gewenste winst en productiviteit oplevert op het terrein van sales en marketing en automatisering van de klantenservice. Een paar tips:

  • Een CRM-oplossing implementeren levert u verschillende voordelen op. Niet alle voordelen zijn even belangrijk of zijn in dezelfde mate van toepassing op uw organisatie, dus breng de lijst met voordelen terug naar de twee of drie belangrijkste. Twee of drie voordelen zullen het grootste deel van de ROI voor hun rekening nemen.
  • Voor de stakeholders is de terugverdientijd een belangrijk gegeven. Antwoord geven op de vraag hoe lang het duurt om de investering terug te verdienen, doet het altijd goed.
  • Neem daarom een berekening op van het worst case-scenario als het gaat om ROI en terugverdientijd.
  • Vergeet ook niet de indirecte voordelen in uw business case te vermelden. Geef mijlpalen aan voor gebruikersacceptatie en zorg voor training van gebruikers om duidelijk te maken wat de oplossing kan betekenen en om het implementatietraject minder abstract te maken.
  • Sommige indirecte voordelen worden pas na een jaar zichtbaar.

Om de kosten voor Microsoft Dynamics CRM te berekenen of te vergelijken, kunt u gebruik maken van deze calculator.

Meer weten over het uitwerken van een business case voor CRM-oplossingen?

Wilt u zelf een financiële business case voor een CRM-oplossing uitwerken en wilt u meer weten over Microsoft Dynamics CRM? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.